dusha bogga
megaphone- ivory.png

ADVOCACY

Waxaan u baahannahay codkaaga si aan isbeddel u sameyno!

U-doodiddu waa sida aan ugu gudbinno qiimaha adeegyadeenna bulshadeenna ballaaran, oo ay ku jiraan kuwa go'aanka gaara sida saraakiisha la soo doortay iyo wakiillada dowladda.

Si aad u noqoto xarun caafimaad oo aad ku taageertid daryeelka aad ka heshay Salud, raac talaabooyinka hoose.

Wadajir ayaan wada samayn karnaa!

Bronny_3.png

Si aad u noqoto U-doodaha Xarunta Caafimaadka, fadlan riix HALKAN ama iskaan lambarka QR. 

qulqulka.png
ACE_Gold_2023 .png

Diiwaangelinta digniinta ujeedada waxay ku siineysaa cod u kicinta qoysaska reer Colorado!

bogga hoose