dusha bogga
Stethescope-ivory.png

DARYEELKA CAAFIMAADKA

bixiyaha caafimaadka wuxuu raadiyaa dhegeysiga bukaanka

Salud provides quality and affordable health care to all ages; newborns, children, teens, adults and seniors.
 
We provide integrated medical, pediatrics, dental, pharmacy, and behavioral health services to treat the WHOLE person. We are committed to providing care to all community members.

**Salud is a primary care provider, and as such does not treat patients for chronic pain or prescribe narcotics. However, as a Patient-Centered Medical Home, Salud can help refer patients living with chronic pain to pain management clinics, which specialize in the diagnosis and treatment of chronic pain. **

 • Daawada Qoyska

 • Adeegyada Carruurta

 • Kahortaga Cudurka & Cudurka

 • Maareynta Xanuunka Xanuunada 

 • Waxbarashada Nafaqada & Caafimaadka

 • Shaybaarka, raajada & Ultrasound

 • Daryeelka Uurka

 • Baaritaanka Kansarka

 • Adeegyada Ginecological-ka

 • Talaalada & Tallaalka

 • Qorsheynta Caafimaadka & Qorsheynta Qoyska 

 • Ballamaha Caafimaad ee La wadaago: Sonkorowga & MAMAS Daryeelka Umusha

 • U gudbinta daryeelka gaarka ah

 • Gaadiidka, Turjubaanka iyo Gaabisga

 • Maaraynta Kiiska 

bogga hoose