buugga- ivory.png

WAXBARASHADA CAAFIMAADKA BUKAANKA

Sababo la xiriira COVID-19, waxaan hirgelinay PHONE & VISITS VIITS Qaabkayaga daryeelka waxaan ku ilaalinaynaa adiga iyo shaqaalaheenaba mid amaan ah.

Fadlan wac (303) 697-2583 si aad ballan uga sameysato ballantaada.

Raac xiriiriyeyaasha hoose si aad u cusbooneysiiso adeegyadeena:

CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA EE CAAFIMAADKA EE CAAFIMAADKA Ilkaha

ILAALI MAARAYNTA