dusha bogga
saliingaha.png

TALAALKA COVID

TALLAALKA COVID EE CARRUURTA:

  • We currently have the Moderna vaccine for all children, 6 months- 18 years of age.

  • Salud is providing the Moderna "booster" shot to children ages 6 months - 17 years of age.

  • The CDC recommends that children ages 6 months and older should receive a booster at least 8 weeks after the initial vaccination series.

       

COVID VACCINE FOR 18+ YEARS OF AGE:

  • Salud is providing the Moderna vaccine to anyone, based on vaccine availability.​​​

MACLUUMAAD LAGU AMIIN KARO :

Booqo CDPHE (Waaxda Caafimaadka Dadweynaha & Deegaanka ee Colorado) wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan COVID-19.

bogga hoose